ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Νέο Πρόγραμμα Δωρεάν Εξέτασης νεφρικής λειτουργίας στο Ιατρείο σας