ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πανελλήνιος Σύλλογος Νεφροπαθών
Σύλλογος  Νεφροπαθών Αθηνών
Σύλλογος Νεφροπαθών Θεσσαλονίκης https://syllogosnefropathon.wixsite.com/snefropath-thes