5η Επιστημονική Εκδήλωση Ε.Κ.Ο.Ν.Υ.

Θέμα : Αρτηριακή Υπέρταση και καρδιο-αγγειο-νεφρικός Κίνδυνος  
Ημερομηνία : 3-4 Νοεμβρίου 2006
Τόπος : Δράμα
Τελικό Πρόγραμμα : Πατήστε εδώ για να δείτε το πρόγραμμα..