6η Επιστημονική Εκδήλωση Ε.Κ.Ο.Ν.Υ.

Θέμα : Ανοσοπαρέμβαση στη Μεταμόσχευση Νεφρού   
Ημερομηνία : 12-13 Ιανουαρίου  2007
Τόπος : Θεσσαλονίκη 
Τελικό Πρόγραμμα : Πατήστε εδώ για να δείτε το πρόγραμμα..