4η Επιστημονική Εκδήλωση Ε.Κ.Ο.Ν.Υ.

Θέμα : Αρτηριακή Υπέρταση και Όργανα- Στόχος   
Ημερομηνία : 6-7 Οκτωβρίου 2006
Τόπος : Φλώρινα 
Τελικό Πρόγραμμα : Πατήστε εδώ για να δείτε το πρόγραμμα..