Παρουσίαση Γκουγκουρέλα Ιωάννη : Νοσήματα με χαμηλό Συμπλήρωμα