9η Επιστημονική Εκδήλωση Ε.Κ.Ο.Ν.Υ.

Θέμα :

Ο Τεχνητός Νεφρός στον 21ο  αιώνα: Θεωρία – Πράξη – Προοπτικές 

Ημερομηνία : 18-20  Οκτωβρίου  2007
Τόπος : Σπάρτη
Θεματολογία :  
Προκαταρκτικό Πρόγραμμα :  Πατήστε εδώ για να δείτε το Προκαταρκτικό Πρόγραμμα…
Τελικό Πρόγραμμα : Πατήστε εδώ για να δείτε το πρόγραμμα..
Παρουσιάσεις Αρθρα :