10η Επιστημονική Εκδήλωση Ε.Κ.Ο.Ν.Υ.

Θέμα :

Αιματουρικά Σύνδρομα

Ημερομηνία : 8-10  Φεβρουαρίου 2008
Τόπος : Καστοριά
Θεματολογία :  
Προκαταρκτικό Πρόγραμμα :  Πατήστε εδώ για να δείτε το Προκαταρκτικό Πρόγραμμα…
Τελικό Πρόγραμμα : Πατήστε εδώ για να δείτε το πρόγραμμα..
Παρουσιάσεις Αρθρα :