20η Επιστημονική Εκδήλωση Ε.ΚΟ.Ν.Υ.

Θέμα :

Εξελίξεις στη διαβητική νεφροπάθεια

Ημερομηνία : 1-3 Φεβρουαρίου  2013
Τόπος : Θεσσαλονίκη
Θεματολογία :  
Προκαταρκτικό Πρόγραμμα :  Πατήστε εδώ για να δείτε το Προκαταρκτικό Πρόγραμμα…
Τελικό Πρόγραμμα : Πατήστε εδώ για να δείτε το πρόγραμμα..
Παρουσιάσεις Αρθρα :