1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.ΚΟ.Ν.Υ.

Θέμα :

Σύγχρονη Προσέγγιση σε Παλαιά Νεφρολογικά Προβλήματα

Ημερομηνία : 27-29 Ιανουαρίου 2011
Τόπος : Πάτρα
Θεματολογία : Αλκυονίδες Ημέρες Νεφρολογίας 
Προκαταρκτικό Πρόγραμμα :
Τελικό Πρόγραμμα : Πατήστε εδώ για να δείτε το πρόγραμμα..
Παρουσιάσεις Αρθρα :