16η Επιστημονική Εκδήλωση Ε.ΚΟ.Ν.Υ.

Θέμα :

Νεφρολιθίαση και λοιμώξεις ουροφόρων οδών

Ημερομηνία : 13-14 Mαϊου 2011
Τόπος : Κατερίνη
Θεματολογία :  
Προκαταρκτικό Πρόγραμμα :  Πατήστε εδώ για να δείτε το Προκαταρκτικό Πρόγραμμα…
Τελικό Πρόγραμμα : Πατήστε εδώ για να δείτε το πρόγραμμα..
Παρουσιάσεις Αρθρα :