18η Επιστημονική Εκδήλωση Ε.ΚΟ.Ν.Υ.

Θέμα :

Ανοσολογικά Προβλήματα στη Νεφρολογία

Ημερομηνία : 2-4 Μαρτίου 2012
Τόπος : Γρεβενά
Θεματολογία :  Πατήστε εδώ για να δείτε την Θεματολογία… 
Προκαταρκτικό Πρόγραμμα :  Πατήστε εδώ για να δείτε το Προκαταρκτικό Πρόγραμμα…
Τελικό Πρόγραμμα : Πατήστε εδώ για να δείτε το πρόγραμμα..
Παρουσιάσεις Αρθρα :