19η Επιστημονική Εκδήλωση Ε.ΚΟ.Ν.Υ.

Θέμα :

Προβλήματα απο το καρδιαγγειακό σύστημα και την υπέρταση στη νεφρολογία

Ημερομηνία : 12-14  Οκτωβρίου  2012
Τόπος : Ρέθυμνο
Θεματολογία :  
Προκαταρκτικό Πρόγραμμα :  Πατήστε εδώ για να δείτε το Προκαταρκτικό Πρόγραμμα…
Τελικό Πρόγραμμα : Πατήστε εδώ για να δείτε το πρόγραμμα..
Παρουσιάσεις Αρθρα :