21η Επιστημονική Εκδήλωση Ε.ΚΟ.Ν.Υ.

Θέμα :

Βιολογικοί Δείκτες, Βιομόρια και Στοχευμένες Θεραπείες στη Νεφρολογία και στην Υπέρταση

Ημερομηνία : 12-15 Σεπτεμβρίου  2013
Τόπος : Πάτρα
Θεματολογία :  
Προκαταρκτικό Πρόγραμμα :  Πατήστε εδώ για να δείτε το Προκαταρκτικό Πρόγραμμα…
Τελικό Πρόγραμμα : Πατήστε εδώ για να δείτε το πρόγραμμα..
Παρουσιάσεις Αρθρα :