2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.ΚΟ.Ν.Υ.

Θέμα : Διαβητική Νεφροπάθεια
Ημερομηνία : 14 – 17 Σεπτεμβρίου 2017
Τόπος : Καρπενήσι
Θεματολογία :  
Προκαταρκτικό Πρόγραμμα :  
Τελικό Πρόγραμμα : Πατήστε εδώ για το Τελικό Πρόγραμμα
Παρουσιάσεις Αρθρα :