12η Επιστημονική Εκδήλωση Ε.Κ.Ο.Ν.Υ.

Θέμα : Μεταβολισμός Φωσφόρου στη Χρόνια Νεφρική Νόσο   
Ημερομηνία : 16-17 Ιανουαρίου  2009
Τόπος : Βόλος 
Τελικό Πρόγραμμα : Πατήστε εδώ για να δείτε το πρόγραμμα..