8η Επιστημονική Εκδήλωση Ε.Κ.Ο.Ν.Υ. — Dub — Dub

Θέμα : Γονότυπος MTHFR & Ομοκυστείνη Αίματος: Η Μεγάλη τους Βιολογική Σημασία    
Ημερομηνία : 11-12 Μαΐου  2007
Τόπος : Αθήνα 
Τελικό Πρόγραμμα : Πατήστε εδώ για να δείτε το πρόγραμμα..