7η Επιστημονική Εκδήλωση Ε.Κ.Ο.Ν.Υ.

Θέμα : Εξέλιξη της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου    
Ημερομηνία : 16-17 Μαρτίου  2007
Τόπος : Ηράκλειο Κρήτης 
Τελικό Πρόγραμμα : Πατήστε εδώ για να δείτε το πρόγραμμα..