15η Επιστημονική Εκδήλωση Ε.Κ.Ο.Ν.Υ.

Θέμα :

Επείγουσες Καταστάσεις στη Νεφρολογία  

Ημερομηνία : 18-20  Ιουνίου 2010
Τόπος : Ξάνθη
Θεματολογία :  
Προκαταρκτικό Πρόγραμμα :  Πατήστε εδώ για να δείτε το Προκαταρκτικό Πρόγραμμα…
Τελικό Πρόγραμμα : Πατήστε εδώ για να δείτε το πρόγραμμα..
Παρουσιάσεις Αρθρα :